Modelování pohybu uživatelů

Zabýváme se i modelováním pohybu uživatelů v reálném prostředí. Navrhli jsme pohybový model pro reálné prostředí části Prahy. Rozmístění základnových stanic v mapě odpovídá skutečnému rozmístění základnových stanic mobilních operátora Vodafone. Pro nalezení nejkratší cesty mezi dvěma body využívá model pohybu poznatky z teorie grafu. Po dosažení bodu zájmu dojde k automatickému výběru dalšího bodu zájmu, do kterého uživatel pokračuje. Pravděpodobnost výběru daného bodu zájmu je odvozena od typu uživatele a směru jeho cesty. V modelu mobility jsou definovány čtyři typy uživatelů: zaměstnanec, rezident, návštěvník a procházející se rezident. Parametry prostředí je možné jednoduše měnit a rozšiřovat a prostředí tak může sloužit pro simulování a zkoumání různých vlivů působících na uživatele v městském prostředí.

Výzkumné skupiny

5Gmobile

Výzkumné téma

Komunikační sítě

V laboratoři 5Gmobile se zaměřují na výzkum v oblasti současných i budoucích mobilních sítí páté generace a bezdrátových technologií a standardů. Cílem výzkumu 5Gmobile je navrhovat nové přístupy k řešení problémů vyvstávajících s příchodem nových generací mobilních sítí. Soustředí se na zvýšení efektivity přenosu dat při zachování dostupnosti služeb a energetické efektivity sítě.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk