Antény a senzory

  • Návrh tištěných (mikropáskových) antén podle specifických požadavků (vícepásmové, širokopásmové, se zvýšeným ziskem atd.), optimalizace (genetické a evoluční algoritmy, PSO)
  • Studium nových typů antén (kolineární řady, antény s fraktální geometrií, elektricky malé antény)
  • Nízkoprofilové tagy a bezčipové RFID senzory pracující v komplexním prostředí
  • Širokopásmové trychtýřové antény s duální polarizací H/V, RHC/LHC
  • Primární napaječe se speciálními nízkošumovými a polarizačními vlastnostmi, “septum” polarizátory

Výzkumné skupiny

Antény, EMC a simulace elmag. polí

Tým Katedry elektromagnetického pole se zabývá návrhem a vývojem široké škály typů antén: planárních, trychtýřových, antén pro UWB, Yagi-Uda, speciálních ozařovačů pro reflektorové systémy, atd. Vedle využívání komerčních simulátorů vyvíjejí řadu vlastních kódů v MATLABu pro práci s charakteristickými módy, ortogonálními metodami, uloženými energiemi v EM poli a činitelem jakosti antén. Další jejich činností je měření elektromagnetické odolnosti nízkofrekvenční bezodrazovou komoru.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk