Algoritmy v MATLABu pro modelování a optimalizaci antén

  • Generátor planárních fraktálních struktur IFS Maker
  • Analyzátor charakteristických módů pro 3D RWG struktury, výpočet činitele jakosti, vyzařovací účinnosti, optimalizace parametrů antény na základě charakteristických módů a MoM
  • Vyhodnocení šumové teploty antény pro nízkošumovou vesmírnou komunikaci

Výzkumné skupiny

Antény, EMC a simulace elmag. polí

Tým Katedry elektromagnetického pole se zabývá návrhem a vývojem široké škály typů antén: planárních, trychtýřových, antén pro UWB, Yagi-Uda, speciálních ozařovačů pro reflektorové systémy, atd. Vedle využívání komerčních simulátorů vyvíjejí řadu vlastních kódů v MATLABu pro práci s charakteristickými módy, ortogonálními metodami, uloženými energiemi v EM poli a činitelem jakosti antén. Další jejich činností je měření elektromagnetické odolnosti nízkofrekvenční bezodrazovou komoru.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk