Primární screening aterosklerózy

Projekt se zabývá návrhem metod signálového zpracování pro měření krevního tlaku a hemodynamických parametrů s využitím dvou nebo vícemanžetového systému a primárním screeningem aterosklerózy na základě stanovení hemodynamických parametrů. Bylo navrženo a realizováno experimentální pracoviště umožňující sběr, zpracování, katalogizaci a interpretaci naměřených dat.

Výzkumné skupiny

Biomedical Electronics Group

Výzkumná skupina se zabývá návrhem a realizací hardwaru pro biomedicínské aplikace a zpracováním biologických signálů zvláště v oblastech telemedicíny, vzdáleného monitoringu a asistivních technologií. Výzkum rozšiřuje možnosti podpory nemocných, zdravotně postižených a stárnoucích lidí a poskytuje jim možnost zůstat v jejich přirozeném prostředí namísto jejich institucionalizace. Experimenty se zaměřují na vývoj nových diagnostických metod uplatnitelných v širokém rozsahu každodenní péče.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk