Mechanický model kardiovaskulárního systému

Projekt se zabývá návrhem a realizací modelu kardiovaskulárního systému člověka. Vlastní realizace modelu umožňuje invazivní i neinvazivní měření hemodynamických parametrů jako jsou krevní tlak nebo srdeční výdej. Součástí projektu je jak návrh a realizace všech hardwarových částí modelu, tak i návrh a implementace firmware pro ovládání modelu a softwaru pro zpracování naměřených dat.

Výzkumné skupiny

Biomedical Electronics Group

Výzkumná skupina se zabývá návrhem a realizací hardwaru pro biomedicínské aplikace a zpracováním biologických signálů zvláště v oblastech telemedicíny, vzdáleného monitoringu a asistivních technologií. Výzkum rozšiřuje možnosti podpory nemocných, zdravotně postižených a stárnoucích lidí a poskytuje jim možnost zůstat v jejich přirozeném prostředí namísto jejich institucionalizace. Experimenty se zaměřují na vývoj nových diagnostických metod uplatnitelných v širokém rozsahu každodenní péče.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk