Perspektivní ekologické průmyslové technologie založené na využití EM pole

V rámci projektu EU - REBIOFOAM studujeme nové mikrovlnné technologie vhodné pro šetření životního prostředí, např. ohřevy a vysoušení materiálů energeticky úspornými mikrovlnnými metodami. Na následujících obrázcích je nalevo znázorněna simulace homogenity veličiny SAR uvnitř mikrovlnného systému určeného pro vysoušení textilu nebo na expanzi biodegradabilních polymerů a napravo pak příklad realizace tohoto mikrovlnného systému.

Výzkumné skupiny

Biomedicínské a ekologické aplikace EM pole

Výzkumný tým se zaměřuje na základní i aplikovaný výzkum možností využití EM pole v oblasti biomedicíny a také na výzkum a vývoj aplikací EM pole pro nové ekologické průmyslové technologie. Léčebným i diagnostickým aplikacím EM pole v medicíně se věnuje již od roku 1981. Předmětem jejich vědeckého zájmu je také studium pozitivních i negativních biologických účinků EM pole na člověka. Věnují se i studiu základních principů jak může být EM pole generováno samotnými biologickými systémy.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk