Řízení a zpracování dat ze spektrálních analyzátorů Rohde&Schwarz řady FSx a EBx

Při realizaci automatizace měření se naše skupina dostala k řešení problémů, které jsou našemu oboru vzdálenější. To je radiový monitoring nebo podpora při měření EMC. Problematika měření a zpracování dat ze spektrálních analyzátorů je řešena interaktivní spoluprací s koncovými uživateli přímo v terénu. Na jejich požadavcích a námětech je založena tvorba programu pro řízení a zpracování měření na spektrálních analyzátorech "Span_FSx". Tento program je vytvářen postupně již 10 let. Vznikl tak rozsáhlý nástroj, který dnes využívá na 150 uživatelů jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, (Francie, Rakousko, Slovensko, Rusko).

Výzkumné skupiny

CAT - Počítačová podpora měření

Výzkumné téma

Automatizace

CAT se zabývá aplikacemi automatizovaných řídících a měřících systémů při zkoušení elektrických pohonů, zejména asynchronními motory. Práce zahrnuje i vývoj a testování potřebného softwaru pro sběr a zpracování dat i v dalších oborech od telekomunikací, radiového monitoringu, až po elektrické pohony malých i velkých výkonů. Výsledky vývojových prací jsou aplikovány v průmyslových podmínkách, kde slouží zejména jako nástroje pro vývoj elektrických pohonů a komunikačních zařízení.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk