Small Antennas

Electrically small antennas are ubiquitous, yet their true importance is still about to be revealed with the upcoming Internet of Things (IoT). Other technologies relying on small radiators such as implantable antennas, directional nanoscatterers, or field concentrators and absorbers are developed too. For all of them, the performance nontrivially depends on shape of the structure, material distribution, and excitation.

Various metrics relevant mainly in the electrically small regime are studied and formulated in terms of method of moments operators. A few examples are stored energy, ohmic losses, electric and magnetic moments, total active reflection coefficient and others.

Figure: A meanderline situated in a radiansphere of radius a as a typical representant of planar electrically small antenna.

Výzkumné skupiny

Computational Electromagnetics (CEM)

Výzkumné téma

Elektromagnetické pole

Výzkumný tým CEM se zaměřuje na výzkum teorie elektromagnetického pole. Mezi aktuálně rozvíjená témata patří výzkum malých elektrických zářičů a rozptylovačů a jejich optimalizace. Členové skupiny se již řadu let zabývají také klasickou teorií antén a šířením pole v umělých kompozitních materiálech.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk