Fundamental Bounds

The optimality of passive electromagnetic structures is studied within this project. The main goal is to investigate the existence of and build up an understanding of the physical bounds on the primary physical quantities as well as system metrics related to radiation and scattering phenomena arising in wireless communication and power transfer. This project strives to fill a gap in the knowledge of classical electromagnetism as the investigation of the optimal source current distributions is, in many cases, absent.

This project has been supported by Czech Science Foundation within the frame of project GACR 19-06049S, 2019-2021 ("Fundamental Bounds on Electromagnetic Radiation and Scattering Phenomena and Associated Realizable Subforms").

Figure: Pareto-optimal solutions with respect to three antenna parameters for three arrangements of dipole arrays.

Výzkumné skupiny

Computational Electromagnetics (CEM)

Výzkumné téma

Elektromagnetické pole

Výzkumný tým CEM se zaměřuje na výzkum teorie elektromagnetického pole. Mezi aktuálně rozvíjená témata patří výzkum malých elektrických zářičů a rozptylovačů a jejich optimalizace. Členové skupiny se již řadu let zabývají také klasickou teorií antén a šířením pole v umělých kompozitních materiálech.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk