Diagnostika fotovoltaických modulů

Měření VA charakteristik a parametrů PV modulů při různých intenzitách záření na profesionálním testeru modulů PASAN Sun Simulator IIIc.

Měření PV modulů s využitím detekce rekombinačního záření - elektroluminiscence. K měření je využíván profesionální tester GSola a také speciální kamera s chlazeným InGaAs detektorem. Metoda je používána za účelem detekce poruch.

Měření PV modulů s využitím detekce rozložení teplotního pole na povrchu PV modulu - termografie. Metoda je používána za účelem detekce poruch.

Výzkumné skupiny

Fotovoltaika

Skupina se zabývá především diagnostikou fotovoltaických článků a modulů za využití standardních i nových metod. Dále se zaměřuje na optimalizaci PV systémů a možnostmi efektivního využití elektrochemických zdrojů ve stávajících i nových PV systémech. Při diagnostice fotovoltaických systémů se tým zabývá: - LBIV (Light Beam Induced Voltage) - skenování vrstev PV článků pro zjištění defektů pomocí lokálního ozáření monochromatickým světlem o různé vlnové délce. - Měření VA charakteristik a parametrů PV článků za různých podmínek na profesionálním testeru článků PASAN IIb. - Vyhodnocování teplotních závislostí charakteristik PV článků (osvětlených i neosvětlených). - Měření střídavých parametrů PV článků.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk