Speciální etalony

Etalony s vypočitatelnou kmitočtovou závislostí

Byly realizovány etalony různého provedení (koaxiální, kvadrifilární a oktofilární) včetně programového vybavení pro výpočty jejich kmitočtových závislostí. Hlavní využití těchto etalonů je při měření kmitočtových závislostí etalonů odporu, etalony na bázi kvantového Hallova jevu nevyjímaje.

Transferové etalony

Pro použití v kmitočtovém pásmu do 5 kHz byly realizovány etalony Hamonova typu 10 × 100 Ω a 10 × 1000 Ω. Jsou určeny především pro přesná měření poměrů odporů a lze jich využít též při kalibraci indukčních děličů napětí.

Výzkumné skupiny

METLAB - Metrologie elektrických veličin

Výzkumné téma

Měření

V rámci výzkumu věnovaného metodám a prostředkům přesného měření elektrické impedance se tým zaměřuje na problematiku metrologického využití kvantového Hallova jevu a zejména pak na vytvoření systému pro kalibrace přesných širokopásmových měřičů LCR. Výzkum směřuje k zvýšení přesnosti kalibrací etalonů elektrické impedance prováděných v rámci Národního metrologického systému ČR. Potřeba zvýšit přesnost těchto kalibrací je stále naléhavěji pociťována zejména v souvislosti s výrazně rostoucími nároky na kalibrace přesných širokopásmových měřičů LCR.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk