Speciální měřicí zařízení a jejich moduly

Referenční kapacitní dělič s permutovanými kondenzátory

Dělič je určen ke kalibraci indukčně vázaných poměrových ramen můstků pro vzájemné navazování etalonů odporu, příp. kapacity v poměru 1:10.

Elektronické moduly speciálních měřicích zařízení

Tyto moduly (dvoukanálová kompenzační jednotka a blok napěťových sledovačů) se využívají především v zařízeních vyvinutých pro kalibraci etalonů vlastní a vzájemné indukčnosti.

Poměrová ramena vysokofrekvenčních můstků

S cílem nalézt optimální způsob vinutí bylo realizováno několik variant poměrových ramen vysokofrekvenčního můstku pro vzájemné navazování etalonů odporu, příp. kapacity v poměru 1:10. Kalibrace realizovaných ramen byla provedena jejich porovnáním s referenčním kapacitním děličem s permutovanými kondenzátory.

Číslicově řízený šestibitový indukční dělič napětí

Realizované jednotky budou sloužit jako vyvažovací prvky můstků s kmitočtovým rozsahem do 1 MHz.

Výzkumné skupiny

METLAB - Metrologie elektrických veličin

Výzkumné téma

Měření

V rámci výzkumu věnovaného metodám a prostředkům přesného měření elektrické impedance se tým zaměřuje na problematiku metrologického využití kvantového Hallova jevu a zejména pak na vytvoření systému pro kalibrace přesných širokopásmových měřičů LCR. Výzkum směřuje k zvýšení přesnosti kalibrací etalonů elektrické impedance prováděných v rámci Národního metrologického systému ČR. Potřeba zvýšit přesnost těchto kalibrací je stále naléhavěji pociťována zejména v souvislosti s výrazně rostoucími nároky na kalibrace přesných širokopásmových měřičů LCR.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk