Využití dvoustaničního dálkoměrného systému pro ochranu perimetru

V rámci projektu Ministerstva vnitra s číslem VG20122015076 je řešena problematika využití principu dvoustaničního dálkoměrného systému (DDS) s vodorovnou základnou pro ochranu strategické infrastruktury. Bude navržen a ověřen speciální pasivní senzorický systém využívající kamerových jednotek, které umožní implementaci principu DDS při splnění podmínky, že cíl bude pozorovatelný současně alespoň dvěma kamerami. Systém umožní přesné měření souřadnic cíle (definované v UTM či WGS 84), jeho vektoru rychlosti a extrapolaci dráhy cíle včetně přenosu dat uživatelům. Projekt je zaměřen na problematiku měření polohy pozemních a vzdušných cílů (nízkoletící bezpilotní prostředky, ultralighty, sportovní letadla atd.) do šikmé vzdálenosti cca 3000 m. Systém bude schopný poskytovat přesnou polohu cíle (1 m) pro činnost efektorů cca 30 sekund před příletem cíle k objektu resp. perimetru. Základní uspořádání systému je patrné na obr. 5. Naším cílem kromě jiného je i vývoj systému přenosu dat a napájení, zastaničení celého systému a tvorba uživatelského rozhraní.

Obr. 5 - Dvoustaniční pasivní dálkoměrný systém pro ochranu perimetru koncepce (vlevo), stativ s polohovacím zařízením Pan&Tilt, kamerovou a řídicí jednotkou a zaměřovacím terčem (uprostřed), detail kamerové jednotky a Pan&Tilt (vpravo)

Výzkumné skupiny

NavLIS - Navigační skupina laboratoře Leteckých Informačních Systémů

Výzkumné téma

Navigační systémy

Skupina se zaměřuje na výzkum a vývoj navigačních systémů a jejich algoritmů použitelných v širokém spektru aplikací, např. pro navigaci leteckých a pozemních prostředků, robotů, UAV, inteligentních detektorů kovů, hand-held zařízení, a to pomocí fúze dat z dostupných systémů (inerciálních senzorů, GNSS, inklinometrů, magnetometrů, kamer aj.). Snaží se zajistit dostatečnou přesnost určení orientace a pozice i při silných vibracích, rozdílné dynamice pohybu a vlivu okolí.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk