Spintronika

Nanometrové struktury s feromagnetickými polovodiči jsou perspektivním stavebním kamenem pro spintronické aplikace. Spintronika je na rozdíl od elektroniky, využívající přenos náboje, založena na uchování a přenosu informace pomocí orientace spinu elektronu. Umožňuje pracovat s vyššími pracovními frekvencemi a s minimálním ztrátovým výkonem. Struktury s feromagnetickými polovodiči jsou navíc kompatibilní se stávajícími polovodičovými technologiemi.

Tým se zabývá charakterizací feromagnetických polovodičových vrstev (obrázek vlevo). Epitaxí z molekulárních svazků ve FzÚ AVČR jsou připravovány rezonanční tunelové diody s feromagnetickou vrstvou (obrázek uprostřed). Testujeme využití lokální anodické oxidace pomocí AFM (obrázek vpravo) pro přípravu nanometrových struktur, ve kterých dochází ke zvýraznění spintronických jevů (obří magnetorezistence, tunelová magnetorezistence).

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk