Ostatní vědecká činnost

Kromě experimentů, které navrhujeme, připravuje a realizujeme na zařízeních PFZ-200, PF-1000 a GIT-12, jsme několikrát za rok osloveni s žádostí o instalaci a obsluhu diagnostiky na dalších zařízeních (laser PALS v Praze, experimenty v GSI v Darmstadtu, v CCHEN v Chile, experimenty na NTF v UNR, Reno USA). Pro představu uvádíme fotografie z interakční místnosti na laseru PALS v Praze (vlevo) a laseru PHELIX v Darmstadtu (vpravo).

Výzkumné skupiny

Silnoproudé výboje

Výzkumné téma

Energetika Silnoproud

Skupina pracující se základním výzkumem horkého a hustého plazmatu, především výzkumem silnoproudého výboje podobného blesku. Silnoproudé výboje typu z-pinče či plazmatického fokusu jsou charakteristické svou vysokou účinností konverze elektrické energie do energie plazmatu. V současné době se této skutečnosti využívá zejména pro produkci rentgenových impulzů, a tak jsou z-pinče nejvýkonnějšími (až 500 000 GW) i nejúčinnějšími (až 20%) laboratorními zdroji rentgenového záření. Princip z-pinče může být také využit k efektivní generaci energetických částic.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk