Rozpoznávání spojité a spontánní řeči

Hlavním cílem našich aktivit je optimalizace rozpoznávání spojité řeči s užším zaměřením na rozpoznávání spontánní a neformální řeči, kde nejdůležitější aktuálně řešené problémy jsou

  • v první řadě návrh rozpoznávání spojité a spontánní řeči pro češtinu
  • v rámci různých srovnávacích experimentů pracujeme i s vybranými systémy pro jiné jazyky (zejména angličtinu, slovenštinu, němčinu, francouzštinu) 
  • jazykového modelování, které poskytuje dekodéru informaci o možných mezislovních vazbách, používáme standardní n-gramové jazykové modely (obvykle bigramy, trigramy), které optimalizujeme pro spolehlivější rozpoznávání neformální řeči 
  • dekódování spojité řeči s využitím dostupných systémů a nástrojů na bázi konečných stavových automatů (FST), zejména KALDI nástrojů

Výzkumné skupiny

Laboratoř zpracování řeči

Výzkumné téma

Zpracování signálů

Tým se zabývá analýzou a zpracováním řečového signálu se zaměřením na systémy rozpoznávání řeči a zvýrazňování řeči pro komunikační účely. Jeho aktuální aktivity směřují především k rozpoznávání spojité řeči s velkým slovníkem s užším zaměřením na zpracování narušené řeči z hlučného prostředí nebo spontánních promluv. Zvýrazňování řeči používá při komunikaci z hlučného prostředí nebo při extrakci příznaků pro robustní rozpoznávání šumem narušené řeči.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk