Fonetická segmentace promluvy

V této oblasti spolupracujeme s experty v oblasti fonetiky, lingvistiky resp. psycholingvistiky, kteří naše systémy využívají ve svém výzkumu resp. s nimi konzultujeme optimalizace rozpoznávacích systému využívajících informace o produkci řeči. Aktivity směřujeme k:

  • realizace segmentace v rozsáhlých databází pro účely trénování neuronových sítí
  • automatické presegmentace v nástrojích pro detailní fonetickou analýzu
  • výzkumu variability výslovnosti zejména při zpracování spontánní a neformální řeči
  • tvorbu nástroje pro iteraktivní segmentaci v uživatelském prostředí programu Praat, viz obrázek

Výzkumné skupiny

Laboratoř zpracování řeči

Výzkumné téma

Zpracování signálů

Tým se zabývá analýzou a zpracováním řečového signálu se zaměřením na systémy rozpoznávání řeči a zvýrazňování řeči pro komunikační účely. Jeho aktuální aktivity směřují především k rozpoznávání spojité řeči s velkým slovníkem s užším zaměřením na zpracování narušené řeči z hlučného prostředí nebo spontánních promluv. Zvýrazňování řeči používá při komunikaci z hlučného prostředí nebo při extrakci příznaků pro robustní rozpoznávání šumem narušené řeči.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk