Lidé

Více informací o týmu naleznete na elmag.fel.cvut.cz/oblasti-vyzkumu/optics/

Člen výzkumné skupiny

Členka výzkumné skupiny

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.