Lidé

Více informací o týmu naleznete na elmag.fel.cvut.cz/oblasti-vyzkumu/optics/

Vedoucí skupiny

prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.

Garant programu Elektronika a komunikace - bakalářský
Garant a tutor programu Elektronika a komunikace - magisterský
Katedra elektromagnetického pole

Člen výzkumné skupiny

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.