O skupině

Jakým výzkumem se zabýváme

Zabýváme se aplikacemi automatizovaných řídicích a měřicích systémů při zkoušení elektrických pohonů, zejména asynchronními motory. Práce zahrnuje i vývoj a testování potřebného softwaru pro sběr a zpracování dat v těchto hlavních oblastech:

Automatizace typové zkoušky asynchronních motorů - Systém je realizován v halových laboratořích ČVUT-FEL-K13114, kde na něm probíhá výuka předmětu "Diagnostika elektrických zařízení". Zde je také realizován "Výzkumný záměr - MSM6840770015".

Automatizace širokopásmových měření anténních diagramů - Tento systém měření antén byl použit při realizaci monitorovacích antén pro ČTU ve spolupráci s firmou Rohde&Schwarz Praha s.r.o. a TECHNISERV, spol. s r.o. Prezentací na konferenci PRAHEX 2010 byl představen širší technické veřejnosti.

Přenos a zpracování naměřených dat na PC - V rámci tohoto vývojového programu byly vyvinuty dva obecně použitelné programy pro přenos dat z měřicích přístrojů a jejich následné zpracování na PC: - Program pro zpracování dat z osciloskopů Tentronix DSO a DPS je používaný studenty i výzkumnými týmy v laboratořích katedry, dále je tento program využíván minimálně ve 250 průmyslových aplikacích. Obecně použitelný program pro zpracování dat z měření na spektrálních analyzátorech Rohde&Schwarz řady FSx a EBx a jejich prezentaci v různých typech grafů. Program je též využíván při dlouhodobých sledováních kmitočtového spektra. Tento software je součástí oceněného projektu ASMKS - "The Computerworld Honors Program 2007".

K čemu to je

Výsledky vývojových prací jsou aplikovány v průmyslových podmínkách, kde slouží zejména jako nástroje pro měření v oblasti výzkumu a vývoje elektrických pohonů a komunikačních zařízení.

Na základě výsledků předávaných do praxe odvozujeme i pedagogické využití v laboratořích katedry, které je tak více cíleno na praktické potřeby.

Kdo financuje náš výzkum

Počítačová podpora měření je financována několika způsoby od základní podpory v rámci výzkumných záměrů MŠ, Veřejnou zakázkou na řešení projektu výzkumu a vývoje až po finanční a věcné dary:

  • MSM6840770015 - Výzkumný záměr, 2009-2011 - C5.7 Měřicí metody pro průmyslovou diagnostiku
  • Veřejná zakázka na řešení projektu výzkumu a vývoje 2007 - Národní bezpečnostní úřad č.j.: 50/2007-NBÚ/04-VV NBU - 28/07002/13114

Věcné dary pro podporu výuky:

  • UZIMEX Praha, spol. s.r.o. - systém motorů MAXON a napájecích jednotek EPOS
  • Moeller Elektrotechnika s.r.o. - systémy průmyslových PLC a řídicích relé EASY a MFD-Titan

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.