Spolupráce

Dále spolupracujeme s více než 100 průmyslovými, výzkumnými a vývojovými pracovišti, jak v celé České republice tak i v zahraničí.

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.