Spolupráce

 • Realizujeme speciální etalony pro zahraniční metrologické instituty:
  • Realizace odporového etalonu s vypočitatelnou kmitočtovou závislostí hodnoty 12906,4 Ω pro Physikalisch-Technische Bundesanstalt v Brunšviku v rámci evropského SMT projektu "Modular System for the Calibration of Capacitance Standards Based on the Quantum Hall Effect"
  • Realizace odporových etalonů s vypočitatelnými kmitočtovými závislostmi hodnot 100 Ω a 1000 Ω pro Glówny Urzad Miar ve Varšavě
  • Realizace odporových etalonů s vypočitatelnými kmitočtovými závislostmi hodnot 100 Ω a 1000 Ω pro Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica v Turínu.
 • Účastníme se mezinárodních porovnání v rámci EURAMETu:
  • Porovnání č. 432 "Frequency Performance of 12906.4 Ω and 6453.2 Ω Reference Resistors for AC Quantum Hall Effect Experiments" (koordinace)
  • Porovnání č. 607 "100 mH Inductance Intercomparison"

Akademičtí partneři

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.