Kurzy celoživotního vzdělávání

Nabídka kurzů ČVUT

Do kurzů celoživotního vzdělávání jsou zařazeny také všechny předměty (pro získání jejich přehledu a kontrolu, zda jsou pro daný semestr vypsané, dále klikněte na příslušný semestr a poté na slovo „předmětů“), které jsou v rámci akreditovaných studijních programů vyučovány na Fakultě elektrotechnické ČVUT v zimním nebo letním semestru. Ke studiu jednotlivých předmětů se lze přihlásit v prvním a druhém týdnu každého semestru na studijním oddělení Fakulty elektrotechnické ČVUT, Technická 2, 160 00 Praha 6 (Daniela Svobodová, svobod18@fel.cvut.cz, tel. 22435 3915).

Postup pro přihlášení ke studiu jednotlivých předmětů v rámci celoživotního vzdělávání:

  1. vyberte si předměty, které máte zájem studovat (zapsat lze pouze předměty vypsané v příslušném semestru)
  2. vyplňte smlouvu o CŽV
  3. přiložte úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení/VŠ diplomu*
  4. v prvním, nejpozději ve druhém týdnu semestru odevzdejte smlouvu včetně příloh osobně na studijním oddělení fakulty
  5. do 24 hodin od zaregistrování smlouvy na studijním oddělení uhraďte příslušný poplatek bezhotovostně prostřednictvím platební brány. V případě včasného neuhrazení poplatku pozbývá smlouva platnosti.

Poplatek účastníka těchto kurzů je odvozen z počtu zapsaných kreditů. Jeden zapsaný kredit je účtován ve výši:

  • 650 Kč pro výuku v českém jazyce
  • 2 000 Kč pro výuku v anglickém jazyce.

Dále mohou být katedrami vypsány další kurzy celoživotního vzdělávání, jejichž cena je kalkulována individuálně. Fakulta vytváří i kurzy na míru podle požadavků zákazníka.


* netýká se bývalých studentů FEL ČVUT; cizí státní příslušníci (kromě Slovenské republiky) doloží nostrifikaci

Řád celoživotního vzdělávání pdf

Uznávání předmětů

Vyřízení průkazu typu OSOBNÍ

 


Procesní portál Procesní diagramy