Novinky

Softwarové inženýrství a technologie - mimořádný termín přijímacího řízení

Pro uchazeče a uchazečky

Děkan ČVUT FEL v souladu s Podmínkami pro přijetí do bakalářských programů pro akademický rok 2023/2024 vyhlásil mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení do studia v bakalářském programu Softwarové inženýrství a technologie. Přihlášky do studia je možné podávat od 3. července 2023 do 21. srpna 2023, přijímací zkouška se bude konat 31. srpna 2023. Podrobnější informace spolu se seznamem dalších pěti programů, pro které je vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení, lze nalézt na webové stránce vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk