Lidé

Jitka Anderssonová, MSc.

Pracoviště

  • Zástupce vedoucího Oddělení vědy a výzkumu
  • Zaměstnanec Oddělení vědy a výzkumu

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk