Lidé

Ing. Tomáš Báča, Ph.D.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Multirobotické systémy

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk