Lidé

prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.

Archiv PhD studentů

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.

Proděkan pro doktorské studium a výzkum
Katedra elektromagnetického pole

Kompaktní uspořádání patch antén.

Ing. Tomáš Kořínek, Ph.D.

Katedra elektromagnetického pole

Metodika měření stínicí účinnosti malých boxů

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D.

Katedra elektromagnetického pole

Planární fraktálové anténní struktury

prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.

Katedra elektromagnetického pole

Šíření elektromagnetických vln pro mobilní a personální radiokomunikace.

Ing. Václav Kabourek, Ph.D.

Katedra elektromagnetického pole

Charakterizace objektů pomocí širokopásmových signálů

Ing. Martin Mudroch, Ph.D.

Katedra elektromagnetického pole

Odhad profilu refraktivity pomocí umělých neuronových sítí

Ing. Milan Švanda, Ph.D.

Katedra elektromagnetického pole

Nízkoprofilové antény v blízkosti lidského těla

prof. Ing. Miloslav Čapek, Ph.D.

Katedra elektromagnetického pole

Modální analýza a optimalizace planárních vyzařujících struktur

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk