Lidé

doc. Ing. Petr Kašpar, CSc.

Archiv PhD studentů

Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D.

Katedra měření

Kalibrace vybraných senzorů pro aplikaci ve vesmíru

Ing. Pavel Mlejnek, Ph.D.

Katedra měření

Bezkontaktní metody měření proudu pro stanovení výkonu odolné proti vnějšímu ovlivnění

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk