Lidé

doc. Ing. Petr Kašpar, CSc.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk