Lidé

Ing. Daniel Heřt

Pracoviště

  • Zaměstnanec Multirobotické systémy

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk