Lidé

Ing. et Ing. Václav Vávra

Pracoviště

  • Zaměstnanec Skupina vizuálního rozpoznávání

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk