Lidé

prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk