Lidé

doc. Ing. Věra Vávrová, CSc.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk