Lidé

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D.

Archiv PhD studentů

prof. Ing. Miloslav Čapek, Ph.D.

Katedra elektromagnetického pole

Modální analýza a optimalizace planárních vyzařujících struktur

Disertační témata

Elektromagnetické struktury s vyššími symetriemi

  • Program: Elektrotechnika a komunikace
  • Katedra: Katedra elektromagnetického pole
    • Popis:
      Tématem práce bude výzkum elektromagnetických struktur s vyššími symetriemi. Je předpokládáno zkoumání jejich teoretických a aplikačních aspektů k vytvoření nástrojů pro analýzu a syntézu nových vyzařovacích, odrazivých a vlnovodových elektromagnetických struktur pro budoucí komunikační systémy. Práce bude stavět na základech teorie elektromagnetického pole, teorie anténní a mikrovlnné techniky a algoritmizaci současných a nově vytvořených metod pro analýzu a syntézu elektromagnetických struktur.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk