Lidé

Ing. Stanislav Roškot

Pracoviště

  • Tajemník Středisko výpočetní techniky a informatiky
  • Zaměstnanec Středisko výpočetní techniky a informatiky

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk