Lidé

doc. Ing. David Šišlák, Ph.D.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk