Lidé

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Kabinet výuky informatiky
  • Zaměstnanec Studijní oddělení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk