Lidé

prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk