Lidé

doc. Dr. Ing. Pavel Kovář

Archiv PhD studentů

Ing. Pavel Puričer, Ph.D.

Katedra radioelektroniky

Zlepšení zpracování ADS-B signálu v obtížném prostředí

Disertační témata

Rádiové určování polohy letících objektů

 • Program: Letecká a kosmická technika
 • Katedra: Katedra měření
  • Popis:
   Cílem práce je výzkum nových metod určování polohy letících objektů pomocí rádiového signálu. Smyslem je nalezení nových metod zpracování signálů, výzkum a optimalizace nových modulačních metod signálu, optimalizace dostupnosti, integrity a spolehlivosti navigační služby. http://radio.feld.cvut.cz/personal/kovar/index.php?lang=cz

Zpracování signálu v softwarovém přijímači

 • Program: Letecká a kosmická technika
 • Katedra: Katedra radioelektroniky
  • Popis:
   Výzkum metod zpracování komunikačních a navigačních signálů a jejich implementace do softwarového přijímače. Využití softwarového přijímače pro výzkum šíření signálu v atmosféře a troposféře, detekci rušení způsobeného lidskou činností a přírodními jevy. Využití softwarového přijímače v kosmických systémech.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk