Lidé

doc. Ing. Karel Richta, CSc.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Kabinet výuky informatiky

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk