Lidé

doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka

Archiv PhD studentů

Ing. Jiří Náhlík, Ph.D.

Katedra teorie obvodů

Optimalizace reálných periodicky spínaných obvodů

Ing. Ondřej Šubrt, Ph.D.

Katedra teorie obvodů

Application of SI Technique in A/D Conversion and Its LEMMA-aided Design Evaluation

Disertační témata

Návrh a multikriteriální optimalizace moderních analogových obvodů

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra teorie obvodů
  • Popis:
   Návrh moderních analogových obvodů a filtrů zejména pro zpracování signálů, včetně nespojitě pracujících obvodů. Analýza různých možností optimalizace a její využití v celém řetězci návrhu až po konkrétní obvodovou implementaci v dané výrobní technologii. https://obvody.fel.cvut.cz/osobni-stranka/hospodka/

Nové principy budičů strunových tenzometrických snímačů

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra teorie obvodů
  • Popis:
   Rozbor dosavadních principů budičů tenzometrických strunových snímačů. Vylepšení budicí sekvence a obvodový návrh programovatelného budiče. Návrh a implementace ovládacího software budiče s ohledem na jeho maximální univerzálnost - automatické a rychlé nalezení optimálních parametrů buzení a nastavení snímací cesty signálu pro různé typy snímačů. https://obvody.fel.cvut.cz/osobni-stranka/hospodka/

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk