Lidé

doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.

Garant a tutor programu Letectví a kosmonautika

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk