Lidé

doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.

Disertační témata

Metody zpracování obrazových dat z EMCCD kamer

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra radioelektroniky
  • Popis:
   Nové přístupy v astronomii, jako je například pozorování objektů rychle se měnících v čase, vyžadují využití pokročilých technologií. Jedním z nových přístupů jsou EMCCD (Electron Multiplying CCD) kamery, schopné detekovat velmi malé úrovně světla ve velmi krátkých expozičních dobách. Cílem práce je (a) modelování vlastností EMCCD detektorů (b) návrh a optimalizace algoritmů pro rychlé zpracování obrazových dat s vysokým dynamickým rozsahem. Téma disertační práce navazuje na dlouhodobou spolupráci s Astronomickým ústavem Akademie věd České republiky v Ondřejově a Instituto de Astrofísica de Andalucía v Granadě (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Španělsko). Další informace lze nalézt na www http://mmtg.fel.cvut.cz/personal/vitek/

Strojové učení ve vestaněných a IoT zařízeních

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra radioelektroniky
  • Popis:
   Cloudový přístup ke zpracování dat ve vestavěných systémech/internetu věcí se potýká s omezeními latence a šířky pásma sítě. Kromě toho často vyžaduje trvalé pokrytí rádiovým signálem. Přesunutí některých rozpoznávacích a klasifikačních schopností do vestavěných zařízení může některé z těchto problémů vyřešit. Nové architektury a přístupy mohou masivně snížit využití šířky pásma sítě a zpoždění odezvy a vytvořit skutečně autonomní zařízení schopná pracovat i v případě nedostupnosti sítě. Mohou také výrazně zlepšit výkon a spotřebu energie díky distribuovanějším hierarchickým strukturám.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk