Lidé

Ing. Martin Ledvinka, Ph.D.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Skupina znalostních softwarových systémů

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk