Lidé

doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk