Lidé

prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk