Lidé

doc. Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk