Lidé

Ing. Božena Mannová, Ph.D.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Kabinet výuky informatiky

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk