Lidé

prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc.

Aktuální PhD studenti

Archiv PhD studentů

doc. Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D.

Monte Carlo prohledávání stromu v hrách s neúplnou informací

Michal Čáp, MSc., Ph.D.

Centralizované a decentralizované metody pro koordinaci trajektorií v multi-robotických týmech

doc. Ing. Michal Jakob, Ph.D.

Multi-agentní výběr služeb v konkurenčním prostředí s omezenými zdroji

Ing. Antonín Komenda, Ph.D.

Doménově nezávislé multiagentní opravování plánů

doc. Ing. David Šišlák, Ph.D.

Algoritmy pro řešení kolizních situací mezi autonomními letadly

Ing. David Kadleček, Ph.D.

Posilované učení řízené motivacemi a automatické vytváření hierarchií chování

Ing. Karel Horák, Ph.D.

Škálovatelné algoritmy pro řešení stochastických her s omezenou částečnou pozorovatelností

Ing. Milan Rollo, Ph.D.

Správa komunikačních prostředků v taktických sítích

doc. Mgr. Branislav Bošanský, Ph.D.

Iterativní algoritmy pro řešení konečných sekvenčních her s nulovým součtem

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk