Lidé

Ing. Denis Baručić

Pracoviště

  • Student Katedra kybernetiky
  • Zaměstnanec Algoritmy pro biomedicínské zobrazování
  • Student Fakulta elektrotechnická

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk