Lidé

prof. Ing. Tomáš Polcar, Ph.D.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk